Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 9x | 15.12.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 13x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 31x | 21.06.2017

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 14x | 29.11.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 9x | 29.11.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 46x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 40x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 25x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 28x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 8x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 9x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 42x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 52x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 90x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 13x | 15.12.2017

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 76x | 31.12.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2018 Stiahnuté: 33x | 14.09.2017

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 11x | 15.12.2017

Stránka

  • 1