Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 46x | 15.12.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 55x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 74x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 16x | 22.06.2018

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 58x | 29.11.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 55x | 29.11.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 92x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 83x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 20x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 22x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 68x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 72x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 4x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 4x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 47x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 49x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 44x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 44x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 90x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 99x | 01.03.2017

Stránka