Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014

Typ

Zmluva

Partner

Cesty a stavby, s. r. o.

IČO

46203036

Adresa

Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra

Publikované

štvrtok, 11 september 2014