a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
342/2014
Faktúra prijatá
PORADCA, s. r. o.
36371271
2020102293
30 Eur
389/2014
Faktúra prijatá
MET Slovakia, a. s.
45860637
2023117107
85,37 Eur
388/2014
Faktúra prijatá
MET Slovakia, a. s.
45860637
2023117107
239,02 Eur
394/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
-259,65 Eur
391/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
20,93 Eur
392/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
134,45 Eur
393/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
107,80 Eur
395/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
23,19 Eur
396/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
825,87 Eur
397/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
154,40 Eur
398/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
194,23 Eur
399/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
62,69 Eur
400/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
102,11 Eur
401/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
77,48 Eur
402/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
134,81 Eur