a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce K

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Pavol Hoťka
150,00 Eur
Zmluva
Emília Hoťková
190,00 Eur
Zmluva
Miroslav Hoppan
950,00 Eur
Zmluva
Mgr. Valéria Štiglincová a Ružena Vlasáková
Zmluva
Košan - OBNOVA, s. r. o.
43803989
2022488567
6 714,04 Eur
Zmluva
Leonard Dojčan a Anna Dojčanová, rod. Sojková
6 050,00 Eur
Zmluva
Jozef Časnocha a Anna Časnochová, rod. Štasová
123,91 Eur
Zmluva
Jaroslav Bako a Viera Baková, rod. Patylová
Zmluva
Ivan Ištók a Iveta Ištóková, rod. Bugárová
1/2015
Zmluva
MOTO JAS, s. r. o.
36547964
2020138505
Zmluva
Mgr. Adriana Lehocká, rod. Dominiková
Zmluva
Mária Godorová, rod. Palanová
Zmluva
Peter Trungel, rod. Trungel
Zmluva
Mário Hubina
Zmluva
Eugen Jonáš