a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
101/2015
Faktúra vystavená
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2021879959
401,98 Eur
96/2015
Faktúra vystavená
Jozef Casnocha
2014000189
7,50 Eur
104/2015
Faktúra vystavená
MUDr. Vladimír Vician
36099571
1036998688
549,34 Eur
107/2015
Faktúra vystavená
Antónia Sojková
2015000107
8,30 Eur
109/2015
Faktúra vystavená
Ing. Dušan Václav
2015000109
4,50 Eur
99/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
465 Eur
102/2015
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
32,48 Eur
31/2015
Faktúra vystavená
N. W. T., spol. s r. o.
36529630
2020141948
150 Eur
91/2015
Faktúra vystavená
Adam Tomášek
2015000091
15 Eur
98/2015
Faktúra vystavená
Ing. Viliam Hentek
2015000098
8,30 Eur
105/2015
Faktúra vystavená
MUDr. Mária Hajdenová
00340602
45,64 Eur
87/2015
Faktúra vystavená
Pavol Kalinec
10061964
9 Eur
89/2015
Faktúra vystavená
Irena Horníková
01011950
4,50 Eur
92/2015
Faktúra vystavená
Michal Hraška
2015000092
9 Eur
93/2015
Faktúra vystavená
Jozef Dominik
30 Eur