a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce D

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
35657684
1 199,48 Eur
Zmluva
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
Zmluva
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
501/2015-2050-1200
Zmluva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
Zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
31595545
2021097089
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420
Zmluva
TOMLUX, s. r. o.
36541443
2020144786
127 548,00 Eur
Zmluva
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684