a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce O

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Objednávka
L-DEN Slovakia spol. s r.o.
44646488
2022766460
463,00 Eur
43/2016
Objednávka
Šuchy plus, s. r. o.
47216361
2023817664
1 026,00 Eur
42/2016
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
41/2016
Objednávka
Ing. Anton Izakovič A.I. Servis
Objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
2 373,96 Eur
40/2016
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
39/2016
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
38/2016
Objednávka
ELMIK Vráble s. r. o.
2 173,20 Eur
37/2016
Objednávka
Architektonicko-projektový ateliér 4A spol. s r. o.
600,00 Eur
36/2016
Objednávka
Hraška Systems, s. r. o.
2 310,06 Eur
Objednávka
ARBIS s.r.o.
1 866,00 Eur
34/2016
Faktúra prijatá
Regionálna správa a údržba ciest a. s. Nitra
33/2016
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
32/2016
Objednávka
Hrašky Systems, s. r. o.
946,80 Eur
25/2016
Objednávka
Juraj Rusnák, autobusová dorpava
45333068