a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
377/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
594 Eur
169/2014
Faktúra vystavená
Jozef Macák
6412106063
20 Eur
369/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
13,02 Eur
366/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,97 Eur
367/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
14,86 Eur
368/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
379/2014
Faktúra prijatá
Slovenská pošta, .a s.
36631124
2021879959
84,88 Eur
364/2014
Faktúra prijatá
Zuzana Račeková Stavebniny M+M
41264240
1039902875
335,95 Eur
208/2014
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
31,24 Eur
361/2014
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
70 Eur
354/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
172,40 Eur
355/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
184,05 Eur
365/2014
Faktúra prijatá
CBS, spol. s r. o.
36754749
2022351254
300,00 Eur
205/2014
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
106,96 Eur