a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
1/2014
Zmluva
Obecný futbalový klub Maňa
31823025
2021067818
3/2014
Zmluva
Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 12 – 43 Maňa
00178152 0355
1/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
132,52 Eur
7/2014
Faktúra prijatá
fleo, s. r. o.
45370982
2022957376
19,50 Eur
8/2014
Faktúra prijatá
fleo, s. r. o.
45370982
2022957376
19,50 Eur
1/2014
Objednávka
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
1/2014
Faktúra prijatá
Pavol Halanda
40351467
1038978083
80,00 Eur
2/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur
298/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
225,00 Eur