Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

Typ

Zmluva

Partner

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

IČO

35815256

DIČ

2020259802

Adresa

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Publikované

piatok, 07 december 2012