a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
20/2013
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
33,20 Eur
2012000451
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
1
2012000452
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
12,26
2012000453
Faktúra prijatá
BLESK
0033460132
1020429916
62,5
2012000454
Faktúra prijatá
Reg.správa a údržba ciest
0035960825
2022075671
157,75
2012000455
Faktúra prijatá
VS - trans
0037066307
5708186715
120
2012000456
Faktúra prijatá
VS - trans
0037066307
5708186715
60
2012000457
Faktúra prijatá
0033706573
0000000000
129,6
2012000458
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
0036677281
2022249295
1490,26
2012000459
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
0036677281
2022249295
51,77
2012000460
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
34,22
2012000461
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
31,92
2012000462
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
140,11
2012000463
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
174,19
2012000464
Faktúra prijatá
Ing. Peter Moravčík
0040351564
1047029511
170