a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000430
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s.r.o.
0044046260
0000000000
280,8
2012000432
Faktúra prijatá
MAS Združenia Termál
0042119545
0000000000
720
2012000428
Faktúra prijatá
TRIPLE, s. r. o.
0036837041
0000000000
9330,98
2012000429
Faktúra prijatá
TRIPLE, s. r. o.
0036837041
0000000000
-9237,67
2012000427
Faktúra prijatá
KOVIL s. r. o.
0036564940
0000000000
194,65
2012000423
Faktúra prijatá
BLESK
0033460132
1020429916
61
2012000424
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
180,5
2012000425
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
1072,84
2012000426
Faktúra prijatá
PORADCA s. r. o.
0036371271
2020102293
27,6
2012000422
Faktúra prijatá
MRP-COMPANY, spol. s r.o.
0031582320
2020458836
71,7
2012000421
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
140,09
2012000418
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA s.r.o.
0036664022
2022235083
318,6
2012000419
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA s.r.o.
0036664022
2022235083
615,6
2012000420
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
41,65
Zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
2020259802