a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000373
Faktúra prijatá
SPP, a. s.
0035815256
2020259802
3356
2012000370
Faktúra prijatá
ZOFI, s.r.o.
0045612765
0000000000
4239,89
2012000371
Faktúra prijatá
Združenie matrikárok
0037878298
0000000000
15
2012000369
Faktúra prijatá
CART PRINT, s. r. o.
0034131159
2020407653
410,5
2012000368
Faktúra prijatá
EXO TECHNOLOGIES, s r. o.
0036485161
2020004503
5,77
2012000366
Faktúra prijatá
SOZA
0000178454
2020795601
121,88
2012000367
Faktúra prijatá
SOZA
0000178454
2020795601
81,25
2012000362
Faktúra prijatá
Staviteľstvo Zajíček,sro
0036557684
2021801980
10341,73
2012000363
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
12,26
2012000365
Faktúra prijatá
Slov.centrum obstarávania
0042260515
0000000000
357
2012000364
Faktúra prijatá
DeLUX-SM s.r.o.
0031427855
2020405750
393,85
2012000357
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
41,16
2012000358
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
14,86
2012000359
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
2,95
2012000360
Faktúra prijatá
DeLUX-SM s.r.o.
0031427855
2020405750
193,2