Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. A/6/670/2007 zo dňa 22. 11. 2007

Typ

Zmluva

Partner

Viliam Klobučník

Adresa

F. Jurigu 670/1, 941 45 Maňa

Publikované

streda, 30 október 2013