a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
445/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER energy, s. r. o.
44742479
2022811549
-43,67 Eur
195/2013
Faktúra vystavená
Matúš Janček
18,00 Eur
473/2013
Faktúra prijatá
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
2020259802
- 368,10 Eur
475/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
- 6,35 Eur
468/2013
Faktúra prijatá
TRIMAN, s. r .o.
46408177
2023373385
950,00 Eur
476/2013
Faktúra prijatá
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
2020449189
14,21 Eur
469/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 192,35 Eur
470/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
172,10 Eur
472/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
106,65 Eur
471/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
100,31 Eur
474/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
3,80 Eur
446/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
666,65 Eur
447/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
900,16 Eur
448/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
15,12 Eur
449/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
343,18 Eur