a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
450/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
188,65 Eur
451/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
204,79 Eur
452/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
132,98 Eur
453/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
419,52 Eur
454/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
79,92 Eur
455/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
153,63 Eur
456/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
59,52 Eur
457/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
73,52 Eur
458/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
308,32 Eur
459/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
84,25 Eur
460/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
221,76 Eur
461/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
111,99 Eur
462/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
243,50 Eur
463/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
36,27 Eur
464/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
37,19 Eur