a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
465/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
43,76 Eur
466/2013
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
29,52 Eur
439/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
76,57 Eur
440/2013
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
36677281
2022249295
55,37 Eur
467/2013
Faktúra prijatá
TRIMAN. s. r. o.
46408177
2023373385
970 Eur
214/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
25,48 Eur
433/2013
Faktúra prijatá
BUS DOPRAVA, s. r. o.
44560052
2022754272
219,70 Eur
438/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
40,70 Eur
441/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
70,93 Eur
442/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
255,90 Eur
443/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
240,00 Eur
444/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
516,00 Eur
434/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur
435/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
436/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur