Nájomná zmluva č. 2016NJZ

Typ

Zmluva

Predmet

Prenájom 2 ks stĺpov na umiestnenie reklamno-informačného zariadenia

Partner

COOP Jednota Nové Zámky

IČO

00168882

DIČ

2020401262

Adresa

Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky

Dátum vystavenia

utorok, 03 január 2017

Publikované

štvrtok, 12 január 2017

Cena s DPH

120,00 Eur