a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
2020401262
120,00 Eur
Zmluva
Pavol Hoťka
150,00 Eur
Zmluva
Emília Hoťková
190,00 Eur
Objednávka
L-DEN Slovakia spol. s r.o.
44646488
2022766460
463,00 Eur