Obsah

Kultúra a šport

FSk Dolina

www.fsk-dolina.sk 


Umelecká vedúca:

  • Mgr. Mária Bednárová

 

Organizačná vedúca:

  • Jarmila Trungelová 


Zriaďovateľ:

Občianske združenie Dolina Maňa a Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

Folklórna skupina Dolina pracuje od roku 1986. Počas trvania sa FSk Dolina pravidelne zúčastňuje okresných, krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok, regionálnych a obecných slávností.


Krajské súťaže: 

1994 - Trenčianska Turná, postup do celoslovenskej súťaže
1996 - Trnava
1996 - Komárno
2001 - Močenok
2002 - Kozárovce, postup do celoslovenskej súťaže
2005 - Hronské Kľačany
2006 - Nová Ves nad Žitavou
2009 -Jarok                                                                                                       
2011- Jarok

2023- Želiezovce

 

Celoslovenské súťaže:

1994 - Žilina
2003 - Banská Bystrica


Festivaly:

MYJAVA - Medzinárodný folklórny festival: 1990, 1993, 1995, 2002, 2006, 2007, 2011
STRÁŽNICA (ČR) - Medzinárodný folklórny festival: 1992
KOKAVA NAD RIMAVICOU - Koliesko: 1995
CHRENOVEC-BRUSNO - Dni kolied kresťanov Slovenska: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2013
HRUŠOV - Hontianska paráda: 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2023
MARTIN - Matičný svetový festival slovenskej mládeže: 1992,1998, 2003
ŽILINA - Matičný svetový festival slovenskej mládeže: 2004                                 
ŠTÚROVO – Podunajský folklórny festival: 2008
TESÁRSKE MLYŇANY - Amrózyho dni v Arboréte Mlyňany: 2009, 2010, 2011, 2013

 

Regionálne slávnosti:

PLIEŠOVCE - Podjavorské folklórne slávnosti: 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2010, 2013
MAŇA - Požitavské folklórne slávnosti: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
PODZÁMČOK - Regionálne slávnosti: 2004
PODHÁJSKA - Podhájske dni remesiel: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
STARÝ TEKOV - Tekovské folklórne slávnosti: 2006, 2012
ŠTÚROVO - Podunajský folklórny festival: 2008
TLMAČE - Tlmačská grámora: 2012


Účinkovanie na významných podujatiach:

MAŇA - Odhalenie pamätnej tabule kňazovi V. J. Gajdošovi (1992)
NOVÉ ZÁMKY - Odhalenie pamätnej tabule A. Bernolákovi (1992)
MAŇA - 755. výročie 1. písomnej zmienky o Mani (1992)
TOPOĽČIANKY - 100 rokov železnice Šurany -Topoľčianky (1994)
MARTIN - Spomienková slávnosť pri ukladaní telesných pozostatkov Ferdiša Jurigu (1996)
MAŇA - Majstrovstvá Slovenskej republiky v orbe (1997)
MAŇA - Spoločný Vianočný benefičný program s FS Lipa a Javorček z Bratislavy (1999)
MAŇA - Udelenie Zlatej medaily sv. Cyrila a Metóda vedúcej FSk Dolina Mgr. Márii Bednárovej (2000)
MAŇA - 75.-ročné jubileum arcibiskupa D. Hrušovského (2001)
BRATISLAVA - Večer autentického folklóru obce Maňa v DK Zrkadlový háj (2001)
STARÝ TEKOV - Vianoce s Limbačkou (2003)
NITRA - Celoslovenské svätourbanské dni (2004)
BRATISLAVA - Národná rada SR - Oslava menín P. Hrušovského (2004, 2005)
LÚČNICA NAD ŽITAVOU - predprogram umeleckému súboru Lúčnica (2004)
MAŇA - Udelenie Čestného občianstva arcibiskupovi D. Hrušovskému a predsedovi NR SR P. Hrušovskému (2004)
MAŇA - Udelenie Čestného občianstva spisovateľovi B. Tinákovi (2004)
BRATISLAVA - Grassalkovichov palác- Vianoce u pána prezidenta SR I. Gašparoviča (2004)
MAŇA - Uvedenie knihy V. J. Gajdoša: V tichu kláštorov a knižníc, pod záštitou predsedu NR SR (2005)
MAŇA - 20. výročie vzniku FSk Dolina a 40. výročie vzniku DFS Dolinka ( 2006)
MAŇA - 100. výročie narodenia V. J. Gajdoša, premenovnie obecnej knižnice  ( 2007)
BRATISLAVA - Vianoce v NR SR (2007)
STREKOV - 1.pivničný festival  ( 2008)
NITRA - Stretnutie Slovákov žijúcich v zahraničí (2008,2009)
MAŇA - 40. výročie obnovenia Matice slovenskej (2008)                                   
NOVÉ ZÁMKY- Prezentácia obce Maňa v Regionálnom osvetovom stredisku (2009)        
NITRA - DRAŽOVCE - Sviatok nového chleba (2010)
KŠINNÁ - Jánske ohne (2010)
KRAHULE - Oslavy obce (2011)
VELKÉ LOVCE - Obecné folklórne slávnosti (2011)
MAŇA - Argentínske slovenské návraty - pod záštitou MK SR (2013)
NITRA - Jubilejná poľnohospodárska výstava Agrokomplex (2013)
VRÁBLE - Vinobranie (2013)
MOJZESOVO - Dni obce (2013)

Okrem toho FSk Dolina reprezentovala svoju obec na podujatiach v týchto obciach a mestách Slovenska: Bratislava, Turčianske Teplice, Čaka, Kuraľany, Plavé Vozokany, Svodín, Hronský Beňadik, Michal nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou, Radava, Krahule, Podhájska, Hul, Vráble, Kšinná, Dolný Ohaj, Trávnica, Úľany nad Žitavou, Bánov, Nesvady, Veľká nad Iplom, Žitavce, Kolta, Dobrá Niva, Melek, Pukanec, Štúrovo, Starý Tekov,  Šurany, Černík, Nitra, Jacovce, Nový Tekov, Černík, Kráľová pri Senci, Horný Jatov, Oponice, Svätý Peter, Čechy a inde.


Účinkovanie v zahraničí:

1992 - Strážnica (ČR)
1997 - Rím (Taliansko)
1998 - Laliť (Juhoslávia)
2004 - Paríž (Francúzsko)
2006 - Montpellier (Francúzsko)
2008 - Veľká nad Veličkou (Čechy)
2008 - Norcia (Taliansko)
2008 - Csomor (Maďarsko)
2012 - Laliť (Srbsko)
2014 - Tatabányia (Maďarsko)
2014 - Laliť (Srbsko)


Rozhlasové a televízne nahrávky:

1993 - Dialóg zo "Škriepok" odvysielaný v Slovenskom rozhlase 
1995 - 30-minutová nahrávka v Slovenskom rozhlase, v relácii "Klenotnica ľudovej hudby"
1998 - Relácia "Zahrajte mi takúto" - v Slovenskej televízii
1998 - Relácia "Dych ducha" - v Slovenskej televízii
2000 - Relácia "Zahrajte mi takúto" v Slovenskej televízii v spolupráci s Kesankou z Bánova
2004 - Relácia "Čisté studničky" v Slovenskom rozhlase so spisovateľom Benjamínom Tinákom, našim rodákom
2008 - Folklórna hitparáda "Kapura" - v Slovenskej televízii

FSk Dolina spracováva tradičnú kultúru, zvyky, tance, piesne obce Maňa (región Požitavie):
Svadbu, Na druhý deň na veselí, Vynášanie Moreny, Kvetnú nedeľu, Stavanie májov, Žatvu, Škriepky, Priadky, Keď som rukuvav, Heličky, Zelinky, Na máňanských lúčkach, Vianočné koledy, Na Urbanka a mnohé iné. Z jednotlivých pásiem vie pripraviť celovečerný program pod názvom "Rok na dedine."

FSk Dolinu v rokoch  2003 - 2008 doprevádzala vlastná cimbalová muzika. V súčasnosti ju doprevádzajú Pavol Trstiansky (akordeón), Mgr. Gabriela Tóthová (akordeón) a Ing. Peter Nemeš (kontrabas).

V obci sa uchovali pôvodné kroje, ktoré skupina využíva dodnes a jej zásluhou sa uchovajú pre budúce generácie.

V roku 2012 vydala FSk CD "Keď som išov z Máne" a vianočné CD "Hojné požehnanie Vám". V roku 2013 spolupracovala na vydaní knihy "Na Máni", kde je zaznamenané spomínanie na učiteľa, zvyky, obyčaje a tradície našej dediny. Súčasťou knihy je aj spevník máňanských piesní a prílohu tvorí CD "Na kopečku balzamovom".