Navigácia

Obsah

Dokumenty

2016

Dotazník spokojnosti z NKÚ Stiahnuté: 50x | 29.02.2016

Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 36x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2016 Stiahnuté: 39x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 Stiahnuté: 34x | 30.06.2016

PHSR_Termal_2014_2020 Stiahnuté: 73x | 31.07.2016

Plnenie príjmov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 28x | 30.04.2016

Plnenie príjmov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 37x | 30.09.2016

Plnenie príjmov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 36x | 30.11.2016

Plnenie príjmov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 30x | 29.02.2016

Plnenie výdavkov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 35x | 30.04.2016

Plnenie výdavkov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 32x | 30.09.2016

Plnenie výdavkov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 32x | 30.11.2016

Plnenie výdavkov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 39x | 29.02.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2017 Stiahnuté: 63x | 31.10.2016

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa Stiahnuté: 43x | 30.06.2016

2015

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2015 Stiahnuté: 36x | 31.01.2015

Konsolidovaná výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 32x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2015 Stiahnuté: 34x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Stiahnuté: 37x | 30.06.2015

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 39x | 30.11.2015

Stránka