Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
ďalší posledná

Poďakovanie sponzorom

Poďakovanie sponzorom celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Služba občanom

Služba občanom celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

TASR píše o našej obci

Redaktori TASR pripravili články o našej obci. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Bezplatná služba pre nepočujúcich - Online tlmočník

Online tlmočník celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

30.11.2016

Pracovníci obce v novembri na zbernom dvore triedili elektroodpad, veľkoobjemové plastové a iné odpady, pričom vyseparovali 3,27 t kovového odpadu. celý text

ostatné | 30. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

29.11.2016

V rámci protipovodňových opatrení sme zrekonštruovali aj druhý most na Dolinskom potoku na vjazde do ulice Ľ. Podjavorinskej celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

24.11.2016

Podpisom zmluvy s odberateľom použitých jedlých olejov obec rozšírila možnosti zberu separovaných odpadov i o túto komoditu. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

23.11.2016

Poslanci obecného zastupiteľstva na pracovnom stretnutí podrobne prerokovali jednotlivé body pripravovaného najbližšieho riadneho zasadnutia OZ. celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

22.11.2016

Prezentácia predbežných návrhov „Krajinno-architektonických štúdií verejných priestranstiev celý text

ostatné | 22. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

17.11.2016

Odvádzanie dažďovej vody celý text

ostatné | 17. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

16.11.2016

Výjazd miestnej komunikácie zo Žitavskej ulice celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

15.11.2016

Merač rýchlosti motorových vozidiel celý text

ostatné | 15. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

14.11.2016

zmluva na realizáciu prvej etapy výmeny okien na budove domu kultúry celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Sochy svätcov v novom šate.

Sochy svätcov v novom šate. celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

4.11.2016

prístupový chodník celý text

ostatné | 4. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

2.11.2016

opravy výtlkov celý text

ostatné | 2. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

31.10.2016

verejnoprospešné práce celý text

ostatné | 31. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

28.10.2016

verejné priestranstvá celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

7.10.2016

Budova športovej kabíny na futbalovom ihrisku dostala nový vzhľad. celý text

ostatné | 7. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

5.10.2016

1. etapu obnovy pôvodného starého kríža na cintoríne celý text

ostatné | 5. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

4.10.2016

Dve skupiny študentov .... celý text

ostatné | 4. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková
#

Obnova maňanského kríža

Obnova maňanského kríža celý text

ostatné | 3. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

3.10.2016-b

Pracovníci obce pri ceste na vchode do Malej Mani od Kmeťova umiestnili stĺp, na ktorý bude nainštalovaný radar – merač rýchlosti motorových vozidiel. celý text

ostatné | 3. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

3.10.2016-a

Okresný úrad v Nitre vydal súhlasného stanoviska k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce Maňa. celý text

ostatné | 3. 10. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

29.9.2016

Obec v súlade so zákonom zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk na kúpu obecného pozemku. celý text

ostatné | 29. 9. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková
Monografia obce Maňa

Monografia obce Maňa bola ocenená v súťaži najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2015

Súťaž najkrajšia kniha celý text

ostatné | 15. 4. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková
Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest celý text

ostatné | 28. 1. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Amfiteáter a park v „Pánskej záhrade“

Amfiteáter a park v „Pánskej záhrade“ celý text

ostatné | 15. 10. 2014 | Autor: Lucie Ducháčková

Preventívne protipovodňové opatrenia

Preventívne protipovodňové opatrenia celý text

ostatné | 14. 2. 2014 | Autor: Lucie Ducháčková

Kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky

Zber obnoseného šatstva, obuvi a hračiek celý text

ostatné | 26. 10. 2012 | Autor: Lucie Ducháčková
prvá
z 13
ďalší posledná