Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.04.2024

2024000109

Odvoz BRKO

72,00 EUR

BIO energie s.r.o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000108

Zošívačka a kancelárske spony

66,91 EUR

WOOD-B s. r. o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000107

Zbieranie biomasy

2 838,00 EUR

FLEURETTE s.r.o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000106

Telefón Orange

3,00 EUR

Orange Slovensko,a.s

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000105

Telefón Orange

3,00 EUR

Orange Slovensko,a.s

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000104

Skúšky recyklovaného kameniva

402,00 EUR

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000103

Služby MVS

11,90 EUR

Štátna vedecká knižnica

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000102

Vytýčenie parciel

120,00 EUR

Ing. Peter Moravčík

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000101

Telefón Slovak Telekom

80,97 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000100

Oprava kotla v kultúrnom dome

651,36 EUR

PLYNOTHERM, s.r.o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000099

Kancelárske potreby - voľby prezidenta

285,48 EUR

Mgr. Pavol Riecky

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000098

Zástavy na voľby prezidenta

207,84 EUR

Vlajky s. r. o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000097

Studená asfaltová zmes

1 008,00 EUR

Parapetrol

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000096

Kopanie jám

160,00 EUR

Ivan Miček

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000095

Vyúčtovan.EE nám.VO, VO, KD MM,sklad MH

553,74 EUR

SPP, a. s.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000094

Vyúčtovanie EE KD rozvod.

501,48 EUR

SPP, a. s.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000093

Vyúčtovanie EE OFK

139,70 EUR

SPP, a. s.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000092

Vyúčtovanie EE VO

924,53 EUR

SPP, a. s.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000091

Telefón Slovak Telekom

2,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000090

Plastové rozperky - verejné osvetlenie

666,60 EUR

TOMLUX, s. r. o.

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000089

Ťahanie kalov KD

127,51 EUR

Šlechta Pavol

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000088

Ťahanie kalov KD

225,00 EUR

Šlechta Pavol

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000087

Ťahanie kalov bytovky

1 020,10 EUR

Šlechta Pavol

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000086

Spracovanie žiadosti-rekonštruk.ZŠ a ŠJ

500,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO

Obec MAŇA

02.04.2024

2024000085

Tonery na Voľby prezidenta

120,00 EUR

Radoslav Červeň

Obec MAŇA

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: