a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce P

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
4/2013
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
36677281
2022249295
25,73 Eur
8/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
9/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
144,00 Eur
10/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
188,00 Eur
11/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
192,00
5/2013
Faktúra prijatá
Petrovský Marián - Maliarske a natieračské práce
35206233
1026572063
67,00 Eur
1/2013
Faktúra prijatá
Pavol Halanda
40351467
1038978083
80,00 Eur
2/2013
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
37424611
1044068729
260,80 Eur
3/2013
Faktúra prijatá
INPROST, s. r. o.
31363091
2020302020
52,00 Eur
298/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
225,00 Eur