Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Udalosti a aktuality

23.02.2017

Nová dlažba  1

Nová dlažba

23.2.2017 – Na obecnom úrade v prípravnej miestnosti pred sobášnou sieňou bol odstránený starý pôvodný koberec z čias otvorenia kultúrneho domu a nahradený bol novou dlažbou.

Detail

23.02.2017

Oprava dlažby

21.2.2017 – V rámci reklamácie bola vymenená poškodená dlažba v kúpeľniach dvoch obecných nájomných bytoch a na spoločnom schodišti nájomného domu.

Detail

23.02.2017

Výzva na cenové ponuky

16.2.2017 – Obec v rámci verejného obstarávania zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy“.

Detail

23.02.2017

Projekt osvetlenia a klimatizácie

14.2.2017 - Podľa objednávky obce bol spracovaný rozpočet a projektová dokumentácia na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy, inštaláciu klimatizácie a zníženie stropu v zasadačke na 2. poschodí kultúrneho domu.

Detail

23.02.2017

Hydroizolácia časti strechy 2

Hydroizolácia časti strechy

14.2.2017 – Po rozpustení nahromadeného snehu a ľadu na streche kultúrneho domu došlo k zatečeniu vody do priestoru kancelárie a kuchyne. Z tohto dôvodu bol na streche demontovaný nefunkčný motor vzduchotechniky a jeho nosná konštrukcia v mieste zatečenia. Následne bol tento priestor hydroizolačne utesnený.

Detail