Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Udalosti a aktuality

21.02.2018

Obnova maľovky knižnice 1

Obnova maľovky knižnice

20.2.2018 – Vo všetkých troch miestnostiach knižnice bola vykonaná obnova maľovky stien, náter radiátorov a namiesto pôvodných garníž a záclon boli namontované vertikálne žalúzie.

Detail

21.02.2018

Chodník v Malej Mani 1

Chodník v Malej Mani

19.2.2018 – V Malej Mani bola vybudovaná zvyšná časť chodníka povedľa hlavnej cesty od železničnej zastávky smerom do dediny v dĺžke 85 m. Súčasťou nového chodníka je i mostík – priepust, ktorý je napojený na priepust pod cestou.

Detail

21.02.2018

Doplnenie zariadenia ambulancie 1

Doplnenie zariadenia ambulancie

14.2.2018 – Zariadenie ambulancie všeobecného lekára obec doplnila zdravotníckou váhou na meranie váhy a výšky pacientov.

Detail

21.02.2018

Nové chodníky v cintoríne vo V. Mani

9.2.2018 – V cintoríne vo Veľkej Mani boli vybudované 4 úseky chodníkov zo zámkovej dlažby v celkovej dĺžke 330 m a s plochou 455 m ² v celkovej hodnote 21 117,35 €.

Detail

20.02.2018

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2018

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2018

Detail