Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Udalosti a aktuality

19.09.2017

Dotácia 38 000.- € z Environmentálneho fondu

13.9.2017 – Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bola obci pridelená dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 38 000.- EUR na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného prostredia v obci Maňa“. Na základe výzvy obec zaslala na Environmentálny fond všetky požadované doklady a údaje k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí tejto dotácie.

Detail

19.09.2017

Monitorovacia správa

12.9.2017 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto 1x ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť.

Detail

19.09.2017

Prístrešok pred spoločenským domom v M. Mani

8.9.2017 – Pri spoločenskej miestnosti v Malej Mani bol vybudovaný prístrešok na prekrytie cca 50 m² priestoru pred vchodom do budovy. Jeho výstavba spočívala vo vybudovaní spevnenej plochy zámkovej dlažby, železnej konštrukcie prekrytej lexanom, osadením odkvapových rín a zvodov, inštaláciou osvetlenia, napojenia bleskozvodu a terénnymi úpravami. Celková hodnota prístrešku je 8964.- EUR. Táto investícia zlepší a rozšíri možnosti využitia spoločenskej miestnosti.

Detail

19.09.2017

2. etapa výmeny okien na dome kultúry

7.9.2017 - Na budove domu kultúry bola dokončená 2. etapa výmeny okien v celkovej hodnote 15 209.- EUR. Ukončením tejto etapy sú vymenené všetky okná prízemia a 1. poschodia. V budúcom roku bude výmena dokončená 3. etapou, v ktorej budú vymenené okná schodiska a 2. poschodia.

Detail

19.09.2017

Obnovený prístup k mostu 1

Obnovený prístup k mostu

4.9.2017 – Obec získala kúpou do vlastníctva dve parcely v časti obce Dolná Gedra za „pálenicou“ čím sa vytvorila možnosť obnovenia historickej prístupovej cesty k mostu cez staré rameno Žitavy za mlynom smerom do Kmeťova, čo doteraz nebolo možné vzhľadom na to, že boli súkromným vlastníctvom.

Detail