• mana 1
  • mana 2
  • mana 3
  • mana 4

Udialo sa...

  • V súvislosti s končiacim sa funkčným obdobím  Rady školy v ZŠ s MŠ Maňa starosta obce zverejnil výzvu na voľbu členov rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Maňa pre funkčné obdobie 2016 – 2020 v termíne skončenia funkčného obdobia k 23.4.2016.

  • Verejnoprospešný pracovníci ukončili kosenie parku, vykonali zber odpadov v obci, v parku, v cintoríne, v jarkoch povedľa hlavných ciest 2. a 3. triedy v rámci celého katastra našej obce, čistili a zametali priestory námestia, záhonov, amfiteátra a platne v parku a v Malej Mani vyčistili od kríkov ohradu cintorína.

  • V priebehu marca pracovníci obecného úradu vyčistili priestory starých hrobov v cintoríne od zárastu kríkov, opilovali stromy na verejných priestranstvách i podľa objednávok občanov,  na základe objednávok vykonali orby a rozrábanie pôdy, vyčistili posprejované autobusové zastávky, svietidlá na námestí, lavičky a amfiteáter, opravili poškodenú vchodovú bránu zadného vchodu na Pajtu, čistili a upravili priestor parčíku na námestí, vykonali zber separovaných odpadov, odviezli kovové odpady do výkupne, naplno sa rozbehla kosba verejných priestranstiev, námestia, cintorínov, jarkov,....

28. ročník PFS

Napísal: Administrator.

PFS 2016

Zmena harmonogramu zberu komunálneho odpadu

Napísal: Ivetka Kováčová.

 

Oznamujeme občanom, že Brantner a. s. Nové Zámky mení od 1.6.2016 harmonogram zberu komunálneho odpadu. Zber komunálneho odpadu sa uskutoční každý týždeň v pondelok. Posledný zber v mesiaci máj 2016 bude dňa 30.5.2016 t. j. v pondelok a prvý zber v mesiaci jún 2016 bude dňa 6.6.2016 t. j. v pondelok.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 4/2016

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom:

„Oprava fasády – budova TJ Maňa“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 3/2016

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom:

„Oprava mostu na Dolinskom potoku“

Oznámenie o strategickom dokumente

Napísal: Ing. Igor Sádovský.

Územný plán obce Maňa – zmeny a doplnky č. 2

 

 

OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Študentský muzikál - ,, Sen noci svätojánskej"

Napísal: Jarmila Trungelová.

Pozývame Vás 29. mája 2016 ( t.j. nedeľa) o 17:15 hod. do Kultúrneho domu v Dolnom Ohaji na študentský muzikál z dielne komárňanského Dramaťáku pod názvom ,, Sen noci svätojánskej". Vstupné dobrovoľné .... Veríme, že nám dramaťáci opäť pripravia zážitok na vysokej úrovni ako vlani ... Slečna Loreline...