Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Udalosti a aktuality

25.04.2018

Jarný zber drevnej hmoty 1

Jarný zber drevnej hmoty

23.4.2018 – V období od 9. do 23. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 55 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 110 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najväčší zber.

Detail

25.04.2018

Odchyt psov

20.4.2018 – Obec prostredníctvom veterinárneho lekára vykonala opäť odchyt dvoch túlavých psov, ku ktorým sa nehlásil žiadny majiteľ.

Detail

25.04.2018

Práce v obci - marec 2018 1

Práce v obci - marec 2018

29.3.2018 – V priebehu marca pracovníci obce vykonávali opilovanie a strihanie stromov na verejných priestranstvách a obecných pozemkoch, spilovanie stromov podľa objednávok občanov, vyčistili od odpadov koryto Dolinského potoka v priestore parku, odstránili z neho náletové dreviny a vykosili ho, čistili a upravovali priestor zberného dvora na „Pajte“, rozseparovali elektroodpad, odviezli do zberných surovín vyše 2 tony vyseparovaného kovového odpadu, vykonávali údržbárske práce v obecných budovách, vykonaná bola tiež oprava vysokozdvižnej plošiny a jej príprava na STK, pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vyzbierali odpadky v parku, z verejných priestranstiev a povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše 70 vriec odpadu, odstraňovali náletové dreviny z parciel viníc a iné.

Detail

25.04.2018

Prenájom priestorov pre kaderníctvo

29.3.2018 – V budove „Lekárne“ obec s účinnosťou od 1. apríla 2018 opäť prenajala voľný nebytový priestor pre zriadenie prevádzky kaderníctva.

Detail

24.04.2018

Informatívny prieskum o potrebe poskytovania sociálnych služieb.

„Vážení občania, Obec Maňa v spolupráci s poskytovateľom sociálnych služieb v súvislosti s prípravou žiadosti o dotáciu na vybudovanie sociálneho zariadenia v našej obci zisťuje nasledovný záujem o sociálne služby v obci Maňa po realizácii zámeru výstavby asi o dva roky. Máte doma rodinného príslušníka, ktorý má demenciu, Parkinsonovu chorobu alebo Alzheimerovu chorobu? Ste bezradní pri dennej starostlivosti o neho? Obraciame sa na Vás s možnosťou využitia novej sociálnej služby ambulantnou teda dennou formou, ktorá by sa poskytovala v obci Maňa každý pracovný deň od 6:00 hodiny do 18:00 hodiny. Sociálna služba by bola poskytovaná odbornými zamestnancami, zabezpečené by boli podľa potreby raňajky, desiata, obed a olovrant. V prípade potreby by bol zabezpečený dovoz a odvoz klientov do nášho zariadenia resp. sprevádzanie na rôzne lekárske vyšetrenia, aby sme v čo najväčšej miere odbremenili Vašu rodinu. Postarali by sme sa o zachovanie a zlepšenie fyzického aj duševného stavu našich klientov ich zapájaním do rôznych aktivít a terapií. Predpokladaná cena starostlivosti za osobu by bola 2,44 € na deň! Váš záujem prosíme nahlásiť na Obecnom úrade v Mani do piatku 27.4.2018!

Detail