Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Aktuality

22.06.2018

ZOZNAM KOMODÍT - SEPAROVANÝ ZBER

ZOZNAM KOMODÍT - SEPAROVANÝ ZBER

Detail

22.06.2018

Separovaný zber dňa 25.6.2018

Separovaný zber dňa 25.6.2018

Detail

22.06.2018

Osvetlenie cintorínov

Osvetlenie cintorínov

5.6.2018 – V dosial neosvetlených častiach oboch cintorínov vo Veľkej i v Malej Mani bolo doplnené verejné osvetlenie pozostávajúce z „ledkových“ svietidiel umiestnených na nových 10 metrov vysokých stĺpoch.

Detail

22.06.2018

Rekonštrukcia okien telocvične 1

Rekonštrukcia okien telocvične

4.6.2018 – Obec prevzala od spracovateľa projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu pre investičnú akciu „Rekonštrukcia okien telocvične“.

Detail

22.06.2018

Práce v obci - máj 2018 1

Práce v obci - máj 2018

31.5.2018 – Pracovníci obce v priebehu mája hlavne kosili verejné priestranstvá, park, odstránili z parku popadané konáre, ostrihali živé ploty na námestí, odviezli vytrhané korene kríkov z priestoru okolia futbalového ihriska, vykonali prepravu a zemné práce okolo kostola, vymenili cykloturistické mapy v tabuliach pred KD, ...... . Verejnoprospešní pracovníci tiež kosili v parku, prehlbovali jarok na ul. Ľ. Štúra, vyplievali záhony na námestí, čistili a zametali cintorín, parkoviská, oplotenie cintorína, cesty , chodníky, žľaby, budovu skladu v základnej škole, ... .

Detail