Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Aktuality

12.09.2018

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018

Detail

03.09.2018

MUDr. Miloš Bartko - Predpisovanie receptov od 5.9.2018

MUDr. Miloš Bartko - Predpisovanie receptov od 5.9.2018

Detail

31.08.2018

Práce v obci - leto 2018 1

Práce v obci - leto 2018

31.8.2018 - Pracovníci obce v priebehu leta opakovanie kosili verejné priestranstvá, cintoríny, futbalové a detské ihriská, park, priestranstvá obecných budov, bytoviek, obecné priestranstvá na Starej hore, vykonali postrek burín na chodníkoch a parkoviskách, z parku odstránili spadnuté stromy a konáre po búrkach, opravili maľovky okolo vymenených okien v dome kultúry, vykonávali prípravné a pomocné práce pri rekonštrukcii vykurovacieho systému a obkladov v budove školskej jedálne, práce pri rekonštrukcii sociálnych priestorov v športovej kabíne, odvoz veľkoobjemového odpadu na skládku, opravy strojov, .... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce zametali a čistili verejné priestranstvá, parkoviská a miestne komunikácie, čistili a upravovali odtokový žľabu na ul. Ľ. Štúra, odstránili porast kríkov na križovatke ulíc Legionárska a Žitavská, kosili park, .....

Detail

28.08.2018

Rekonštrukcia WC pre verejnosť v športovej kabíne 1

Rekonštrukcia WC pre verejnosť v športovej kabíne

23.8.2018 – V budove športovej kabíny na futbalovom ihrisku bola vykonaná kompletná rekonštrukcia dlhodobo nefunkčných sociálnych priestorov WC pre verejnosť. Zrekonštruavaná bola vodoinštalácia, odpadový systém, elektroinštalácia osvetlenia, dlažby a obklady, omietky a nátery. Obnovené priestory boli vybavené novými dverami, umývadlami, záchodovými misami, pisoármi odpadkovými košmi a ostatným príslušenstvom a budú slúžiť verejnosti pri podujatiach konaných v priestoroch futbalového areálu. V rámci týchto prác boli vymenené i posledné staré vonkajšie drevené dvere do skladovej miestnosti v zadnej časti športovej kabíny. Táto rekonštrukcia bola vykonaná v celkovej hodnote cca 7 000.- €.

Detail

28.08.2018

Rekonštrukcia strechy materskej školy

Rekonštrukcia strechy materskej školy

17.8.2018 – Na budove materskej školy bola vykonaná rekonštrukcia jej strechy, bleskozvodu, odkvapového systému a kotolne. Práce boli vykonané na základe stavebného povolenia pre komplexnú rekonštrukciu celej budovy podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Maňa“, ktorá zahŕňa i zateplenie objektu, elektroinštaláciu, zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie a plynoinštaláciu. Zateplenie a hydroizolácia strechy a bleskozvod boli zrealizované na základe výsledku verejného obstarávania v hodnote 31 070,50 €. Rekonštrukcia kotolne s prislušnou elektroinštaláciou bola vykonaná v hodnote 6188.- €, odkvapový systém v hodnote 1061,28 € a nutná výmena plastových dvier pre vstup na strechu v hodnote 349.- €. Celková investícia bola vo výške 38 668,78 €.

Detail

Kalendár akcií