a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000054
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
40,18
2012000055
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
14,86
2012000056
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
2,95
2012000057
Faktúra prijatá
Stolárstvo
0033460434
0000000000
352
2012000058
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
12,26
2012000059
Faktúra prijatá
K E O , s. r. o.
0036739464
2022326361
35,88
2012000048
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
141
2012000049
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
141
2012000050
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
94
2012000051
Faktúra prijatá
ELPRESS Vaseková Oľga
0034260790
1028811894
52
2012000043
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
1392,69
2012000044
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
183,99
2012000046
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
0037424611
1044068729
117,34
2012000045
Faktúra prijatá
SVENTEX, s. r. o.
0036528561
2020143884
53
2012000047
Faktúra prijatá
Elšpec H.L., s.r.o.
0036562165
2021855946
50