a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce P

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
350/2016
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
44046260
2022589426
655,20 Eur
343/2016
Faktúra prijatá
Mgr. Pavol Riecky
37424611
1044068729
181,66 Eur
340/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 267,90 Eur
341/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
197,29 Eur
332/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
300,02 Eur
333/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
138,89 Eur
310/2016
Faktúra prijatá
Regionálna správa a údržba ciest a. s. Nitra
35960736
2022074186
111,55 Eur
346/2016
Faktúra prijatá
MEGGY s. r. o.
36535290
2020148460
16,60 Eur
321/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
216,49 Eur
320/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
622,18 Eur
323/2016
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
26,40 Eur
317/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
41,53 Eur
311/2016
Faktúra prijatá
RestART BA s. r. o.
46769544
2023567007
8 980,00 Eur
342/2016
Faktúra prijatá
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
2020293099
106,49 Eur
334/2016
Faktúra prijatá
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684
2021801980
6 412,73 Eur