a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Jozef Kliský, akad. sochár
1028015659
2 000,40 Eur
2/2014
Zmluva
Tanečná skupina Phantoms Crew
Zmluva
Miestna akčná skupina združenie Termál
4211945
2023237964
1/2014
Zmluva
Cesty a stavby, s. r. o.
46203036
18 198,36 Eur
06/2014
Zmluva
Atelier domova spol. s r. o.
43993842
2022581121
Zmluva
JUDr. Peter Timko
42124026
Zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
31595545
2021097089
Zmluva
Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. lic. 474
36110345
1027926251
A/1/670/2014
Zmluva
Eugen Jakubík
Zmluva
Gedras, s. r. o.
47081686
4/2014
Zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Maňa
00179027 084
2020946015