a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
1611209
Zmluva
SLOVGRAM
17310598
2020848973
Zmluva
Žaneta Hajabačová
Zmluva
Katarína Poláková
10,00 Eur
Zmluva
Eva Pittnerová
10,00 Eur
Zmluva
Eva Lacová
10,00 Eur
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Pavol Maďar
10,00 Eur
Zmluva
Ing. arch. Anton Supuka,- LANDURBIA, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
14421062
1029393992
950,00 Eur
Zmluva
Helena Ďuricová
20,00 Eur
1/2016
Zmluva
Stolnotenisový klub Maňa
42210496
1 720,00 Eur
2/2016
Zmluva
Obecný futbalový klub Maňa
31823025
2021067818
10 000,00 Eur
Zmluva
Marta Kunkelová
10,00 Eur
Faktúra prijatá
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
150,00 Eur
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420