a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
4/671/3
Zmluva
Peter Bednárik
Zmluva
Hedviga Henteková
10,00 Eur
2016/12/04
Zmluva
BIO energie, s. r. o.
Zmluva
Demián Mokrý
20,00 Eur
Zmluva
Jozef Orozsi Vito plast
35367377
1042071778
11 194,80 Eur
Zmluva
Mária Kucsová
20,00 Eur
Zmluva
Ondrej Kotlár
10,00 Eur
Zmluva
Galileo Corporation s. r. o.
47192941
2023788745
444,00 Eur
Zmluva
Galileo Corporation s. r. o.
47192941
2023788745
1 440,00 Eur
Zmluva
Helena Hajnalová
50470141
1087031682
Zmluva
Mária Ramešová
10,00 Eur
Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
2021611999
Zmluva
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
2023345962
6/2016
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa
34016121
2021039130
500,00 Eur
Zmluva
Ľubica Račeková
20,00 Eur