a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
33/2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
34,54 Eur
32/2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
41,17 Eur
1/2015
Zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Maňa
00179027 084
2020946015
800,00 Eur
10/2015
Faktúra vystavená
Obec Dolný Ohaj
00308871
61,62 Eur
14/2015
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
54,94 Eur
13/2015
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
152,80 Eur
39/2015
Faktúra prijatá
MAXI Group Slovakia, s. r. o.
36692247
2022270294
32,98 Eur
3/2015
Faktúra vystavená
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2021879959
401,98 Eur
4/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
595 Eur
5/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
595 Eur
28/2015
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
405,00 Eur
27/2015
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
573,00 Eur
20/2015
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565
2020230135
1 659,92 Eur
17/2015
Faktúra prijatá
ESET spol. s r. o.
31333532
2020317068
221,76 Eur
Zmluva
Bc. Pavol Sojka
10 Eur