a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
4/2015
Faktúra prijatá
Štefan Černák - SAKU
17632757
1020426308
9044,80 Eur
1/2015
Faktúra prijatá
Pavol Halanda
40351467
1038978083
80 Eur
3/2015
Faktúra prijatá
Mária Vrabcová - BLESK
33460132
1020429916
50,40 Eur
2/2015
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565
2020230135
1679,02 Eur
Zmluva
Mária Hudecová
20 Eur
Zmluva
Eva Vojteková
20 Eur
12/2015
Zmluva
20,00 €
14/2015
Zmluva
Bednár Jozef, Ing.