a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
12/2013
Faktúra vystavená
Obec Kmeťovo
00309028
0000000000
83,00 Eur
13/2013
Faktúra vystavená
AXIMA SK, s. r. o.
36715441
2022300005
27,62 Eur
4/2013
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
36677281
2022249295
25,73 Eur
8/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
9/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
144,00 Eur
10/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
188,00 Eur
11/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
192,00
7/2013
Faktúra vystavená
STAVEX s. r. o.
36525804
2020151177
82,86 Eur
8/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
129,02 Eur
1/2013
Zmluva
Slovenský rybársky zväz, MsO Šurany
36108057
5/2013
Faktúra prijatá
Petrovský Marián - Maliarske a natieračské práce
35206233
1026572063
67,00 Eur
1/2013
Faktúra prijatá
Pavol Halanda
40351467
1038978083
80,00 Eur
6/2013
Faktúra vystavená
Mária Kosecová
33,20 Eur
1/2013
Zmluva
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Mani
1/2013
Zmluva
Základná organizácia Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a zväzu telesne postihnutých v Mani