a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
43/2013
Faktúra prijatá
Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
8,28 Eur
46/2013
Faktúra prijatá
Stavex Nitra, spol. s r. o.
36525804
2020151177
23549,81 Eur
21/2013
Faktúra vystavená
Obec Kmeťovo
00309028
0000000000
66,40 Eur
34/2013
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
72,00 Eur
27/2013
Faktúra prijatá
Vito-plast
35367377
1042071778
392,60 Eur
40/2013
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
37424611
1044068729
161,29 Eur
41/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
107,04 Eur
42/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1341,55 Eur
51/2013
Faktúra prijatá
Stredná odborná škola
000159107
2021033575
160,00 Eur
52/2013
Faktúra prijatá
Ing. Stanislav Petráš
44993579
1028158956
60,00 Eur
26/2013
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
36677281
2022249295
25,73 Eur
38/2013
Faktúra prijatá
Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
49,52 Eur
39/2013
Faktúra prijatá
Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
156,17 Eur
16/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
128,32 Eur
17/2013
Faktúra vystavená
Obec Čechy
00308838
2021060679
171,46 Eur