a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
1/671/3
Zmluva
Klaudia Meňhertová
6/670/1
Zmluva
Viliam Klobučník
4/689/6
Zmluva
Ľuboš Baxa
43/2016
Objednávka
Šuchy plus, s. r. o.
47216361
2023817664
1 026,00 Eur
4/670/1
Zmluva
Ľuboš Flotischler
4/671/3
Zmluva
Peter Bednárik
3/688/4
Zmluva
Vojtech Kiš
Zmluva
Hedviga Henteková
10,00 Eur
Zmluva
PROSPECT spol. s r. o.
34107100
233/2016
Faktúra prijatá
PORADCA, s. r. o.
36371271
2020102293
29,40 Eur
405/2016
Faktúra prijatá
František Ružička Montáž TZB
33661715
1020419620
188,40 Eur
402/2016
Faktúra prijatá
Penzión Iveta - Radava
36534994
2020144269
59,40 Eur
401/2016
Faktúra prijatá
Helena Hajnalová
50470141
1087031682
980,10 Eur
400/2016
Faktúra prijatá
Helena Hajnalová
50470141
1087031682
544,50 Eur
399/2016
Faktúra prijatá
Ing. Anton Izakovič A.I. Servis
30934087
1029320974
240,74 Eur