a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
375/2016
Faktúra prijatá
Helena Hajnalová
50470141
1087031682
723,32 Eur
373/2016
Faktúra prijatá
ELMIK Vráble s. r. o.
46093672
2023250185
2 173,20 Eur
372/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
184,07 Eur
371/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
143,88 Eur
2016/12/04
Zmluva
BIO energie, s. r. o.
42/2016
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Demián Mokrý
20,00 Eur
41/2016
Objednávka
Ing. Anton Izakovič A.I. Servis
Zmluva
Jozef Orozsi Vito plast
35367377
1042071778
11 194,80 Eur
Zmluva
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
35657684
1 199,48 Eur
374/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 346,97 Eur
370/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
603,90 Eur