a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
58/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
465,00 Eur
57/2016
Faktúra prijatá
TOMLUX, s. r. o.
36541443
2020144786
493,20 Eur
49/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
44,10 Eur
Zmluva
Katarína Poláková
10,00 Eur
13/2016
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
Zmluva
Eva Pittnerová
10,00 Eur
Zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
31595545
2021097089
10/2016
Objednávka
SK Energo - Wood spol. s r. o.
46667792
9/2016
Objednávka
SK Energo - Wood spol. s r. o.
46667792
11/2016
Objednávka
Tibor Ďuráč
950,00 Eur
12/2016
Objednávka
Jaroslav Raček
900,00 Eur
8/2016
Objednávka
TRIMAN, s. r. o.
1 820,00 Eur
7/2016
Objednávka
Mária Vrabcová - Blesk
56/2016
Faktúra prijatá
MEGGY, s. r. o.
36535290
2020148460
49,80 Eur
55/2016
Faktúra vystavená
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
90,00 Eur