a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
47/2015
Faktúra vystavená
Igor Lontoš
2015000047
-6,67 Eur
20/2015
Faktúra vystavená
Juraj Krivý
2015000020
17,85 Eur
32/2015
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
120,62 Eur
9/2015
Faktúra vystavená
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
834,66 Eur
16/2015
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
23,52 Eur
11/2015
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
75,62 Eur
12/2015
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
143,40 Eur
15/2015
Faktúra vystavená
Ing. Jozef Gajdoš, SHR
36106631
50,92 Eur
10/2015
Faktúra vystavená
Obec Dolný Ohaj
00308871
61,62 Eur
14/2015
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
54,94 Eur
13/2015
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
152,80 Eur
3/2015
Faktúra vystavená
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2021879959
401,98 Eur
4/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
595 Eur
5/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
595 Eur
8/2015
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
126,92 Eur