a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
94/2014
Faktúra vystavená
Pavol Kalinec
9,00 Eur
99/2014
Faktúra prijatá
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
1028618415
89,74 Eur
96/2014
Faktúra vystavená
Karol Sládeček
8,00 Eur
98/2014
Faktúra vystavená
Mgr. Mária Bednárová
15,94 Eur
101/2014
Faktúra vystavená
Viliam Kosec
33,20 Eur
99/2014
Faktúra vystavená
Elena Homolová
16,94 Eur
85/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
363,00 Eur
84/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
501,00 Eur
83/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
842,90 Eur
95/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
295,23 Eur
94/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 074,35 Eur
93/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
92/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
188,00 Eur
91/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
90/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur