a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
89/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
188,00 Eur
88/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
49,15 Eur
87/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
33,67 Eur
86/2014
Faktúra prijatá
SATES, a. s.
31628541
2020440279
96,00 Eur
8/2014
Objednávka
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
9/2014
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
93/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
134,62 Eur
93/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
134,62 Eur
76/2014
Faktúra vystavená
Jozef Macák
15,00 Eur
73/2014
Faktúra vystavená
Michal Hraška
9,00 Eur
75/2014
Faktúra vystavená
Mária Marenčáková
15,00 Eur
86/2014
Faktúra vystavená
Emil Abrhan
16,60 Eur
81/2014
Faktúra vystavená
František Gajdoš
8,30 Eur
74/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,97 Eur
75/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
14,86 Eur