Navigácia

Obsah

Koller, František Xaver

Typ: ostatné
(18. stor.) - stoličný hodnostár, zemepán

(18. stor.) - stoličný hodnostár, zemepán

Otec František Xaver Koller bol právnik, matka Juliana, rodená Palušková, pochádzala zo Zlatých Moraviec, mal viac súrodencov. Bol dvakrát ženatý, druhá manželka, rodená Rosenbergová. Nemal mužského potomka, grófsky rod Kollerovcov z Veľkej Máne ním vymrel. V rokoch 1759 - 1787 pôsobil ako tekovský župan, v rokoch 1762 - 1765 bol kráľovským personalistom. Vydal príležitostné prejavy. V roku 1772 bol povýšený do grófskeho stavu, vyznamenaný strieborným krížom Radu sv. Štefana.

Dielo:Allocutio quam atatus et ordines comitatus Zoliensis habuit... Trnava , 1758
         Aloquium quod ad status Barsiensis habuit, ... Trnava, 1759
         Allocutio ... dum neoerecta praetoriana ... Bratislava, 1761
        Allocutio ad praesidem, et reliqua regii in Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae ... Viedeň, 1767
        Sermo ... quem ad status et ordines ... comitatus Barsiensis ... restaurationem. Bupapešť, 1782

Literatúra: Slovenský biografický slovník, 3. zv. K - L, Martin, Matica slovenská, 1989, str. 148 - 149


Vytvorené: 29. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2017 3:46
Autor: