Navigácia

Obsah

Sojka Viliam

Typ: ostatné
(27. 02. 1938, Veľká Máňa - 24. 07. 1993, Bratislava) - pedagóg, politik

Sojka, Viliam

(27. 02. 1938, Veľká Máňa - 24. 07. 1993, Bratislava) - pedagóg, politik

JUDr., PaedDr. ViliamSojka sa narodil 27.2. 1938 v obci Veľká Maňa (okr. Nové Zámky), v rodine maloroľníka, spolu s ďalšími  štyrmi súrodencami. Základné vzdelanie získal v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach  a v štúdiu ďalej pokračoval na Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, odbor dejepis - zemepis. Ako učiteľ pôsobil na  ZDŠ v Michale nad Žitavou  a v Šuranoch. V roku 1960 sa priženil do obce Kmeťovo, kde aktívne pracoval ako správca Osvetovej besedy a v rokoch 1974-1981 vo funkcii predsedu MNV. Od roku 1980 začal pracovať na Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy v Bratislave ako inšpektor bezpečnosti práce. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1986, začal pracovať na Ministerstve školstva SR. Počas celého svojho života sa vždy angažoval v riešení národných otázkach a ako zanietený národovec sa  aktívne zapájal do práce v Matici slovenskej a od roku 1990 bol spoluzakladateľom a podpredsedom Slovenskej národnej strany. Za poslanca SNS v NR SR bol zvolený v roku 1992, kde pôsobil do svojej predčasnej smrti 24.7.1993. Ako poslanec v NR SR pôsobil v Ústavno–právnom výbore a spolupodieľal sa,  po vytvorení samostatnej Slovenskej republiky, na tvorbe Ústavy Slovenskej republiky, ktorú predkladala do NR SR skupina poslancov za SNS. Ako poslanec pôsobil a zakladal miestne organizácie SNS na južnom Slovensku a pokiaľ to bolo možné, pomáhal najmä školám a samosprávam obcí pri získavaní financií na ich modernizáciu a presadzovaní inovačných projektov.


Vytvorené: 29. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2017 3:46
Autor: