Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

66/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Gajdošová Božena

21.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

67/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Margita

21.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

68/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Margita

21.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

69/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Margita

21.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

70/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Margita

23.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

71/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Margita

23.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

72/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Margita

23.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

73/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Cigáňová Veronika

23.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

74/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Hudecová Vlasta

02.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

75/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Leváková Eva

05.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

76/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Abrmanová Rozália

06.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

77/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Horníková Margita

06.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

78/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Horníková Margita

06.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

79/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Bednárová Viera

07.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-441-00662

4 500,00 EUR

Obec Maňa

Fond na podporu uemnia

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

80/2018 VM

5,00 EUR

Obec Maňa

Andrášiková Melánia

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

81/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Rohoň Milan

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

82/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Rohoň Milan

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

83/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Hoppanová Mária

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

84/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Hoppanová Mária

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

85/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Hoppanová Mária

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

86/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Hoppanová Mária

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

87/2018 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Bakošová Emília

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

88/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Bakošová Emília

12.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

89/2018 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Bakošová Emília

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: